Spółka Renowo założona w 2014 r. i jest kontynuacją działalności firmy Remgips 2 instniejącej na rynku od 1982 r. Specjalizujemy się w generalnym wykonawstwie inwestycji budowlanych, polegających na renowacji obiektów zabytkowych. Do tej pory, w samym sektorze zamówień publicznych, zrealizowaliśmy między innym takie inwestycje jak:
– Remont dachu wraz ze zmianą konstrukcji nośnej nad sala główną budynku Jutrzenki przy ul. Spiżowej 4 w Bieruniu

– Remont Książnicy Cieszyńskiej

– Aranżacja wystroju sali reprezentacyjnej w zamku oświęcimskim wraz z holem w Muzeum Zamek w Oświęcimiu (w organizacji) przy ul. Zamkowa 1 w Oświęcimiu

–  Remont izolacji cieplnej oraz przeciwwodnej fundamentów budynku Sądu Rejonowego w Chrzanowie przy Al. Henryka 23

– Lubostroń, pałac (XVIII w.): odwilgocenie ścian, wymiana tynków cementowych na renowacyjne, odtworzenie kolorystyki epoki klasycyzmu

– Kostrzyn nad Odrą, Bastion Król (XVI w.) – ratunkowy remont oskarpowania północnego czoła.

– Wykonanie remontu elewacji w budynku Placówki Terenowej KRUS w Tarnowie przy ul. Wałowej 12

– Roboty budowlane: wykonanie izolacji pionowej metodą iniekcji oraz podbicia fundamentów w budynku Sądu Rejonowego w Chrzanowie, al. Henryka 23.

– Przebudowa częsci północnej istniejącego budynku sądu rejonowego w oświęcimiu wraz  z przebudową piwnic i zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń kotłowni na cele archiwum oraz rozbudowa wewnętrznych instalacji w ramach zadania: Remont pomieszczeń piwnic na potrzeby archiwum w budynku sądu rejonowego w Oświęciumiu ul. Rynek Główny 14

– Pałac w Zaborze – remont elewacji i tarasu od strony dziedzińca

     Przetargi zostały zrealizowane dla takich instytucji jak:

Sąd Rejonowy w Chrzanowie, Muzeum Zamek w Oświęcimiu (w organizacji), Miasto Ruda Śląska, Gmina Bieruń reprezentowana przez Burmistrza Miasta Bieruń, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze, Sąd Rejonowy w Oświęcimiu, Pałac Lubostroń, Książnica Cieszyńska, Miasto Kostrzyn nad Odrą