Spółka Renowo założona w 2014 r. i jest kontynuacją działalności firmy Remgips 2 instniejącej na rynku od 1982 r. Specjalizujemy się w generalnym wykonawstwie inwestycji budowlanych, polegających na renowacji  oraz projektowaniu remontów obiektów zabytkowych.  Do tej pory, w samym sektorze zamówień publicznych przedsiębiorstwo zrealizowało oraz wykonało projekty, między innymi dla następujących kontraktów:

 • Aranżacja wystroju Sali reprezentacyjnej w zamku oświęcimskim wraz z holem w Muzeum Zamek w Oświęcimiu (w organizacji) przy ul. Zamkowa 1 w Oświęcimiu.
 • Remont budynku Książnicy Cieszyńskiej
 • Roboty budowlane: Remont izolacji cieplnej oraz przeciwwodnej fundamentów budynku Sądu Rejonowego w Chrzanowie, al. Henryka 23
  Roboty budowlane: Wykonanie izolacji pionowej metodą iniekcji oraz podbicia fundamentów w budynku Sądu Rejonowego w Chrzanowie, al. Henryka 23
 • Kostrzyn nad Odrą, Bastion „Król” (XVI w.) ratunkowy remont oskarpowania północnego czoła”
 • Lubostroń, pałac (XVIII w.): odwilgocenie ścian, wymiana tynków cementowych na renowacyjne, odtworzenie kolorystyki epoki klasycyzmu”
 • Remont elewacji budynku siedziby KRUS w Tarnowie przy ul. Wałowej 12
 • Remont pomieszczeń piwnic na potrzeby archiwum w budynku Sądu Rejonowego w Oświęcimiu ul. Rynek Główny 14.
 • „Pałac w Zaborze – remont elewacji i tarasu od strony dziedzińca
 • Remont ściany  oporowej  przed  wejściem  głównym  oraz  wykonania  izolacji
  hydrofobicznych  ścian  zewnętrznych  w  poziomie  przyziemia  w  istniejącym
  budynku Sądu Rejonowego w Raciborzu przy ul. Nowej 29.
 • Radzyń Chełmiński, ruiny zamku krzyżackiego konwentualnego (XIII w.): zabezpieczenie i konserwacja murów – etap III.
 • „Modernizacja budynku przy ul. Oświęcimskiej 20” w zakresie renowacji, docieplenia ścian zewnętrznych, wymiany konstrukcji i pokrycia dachu, budowy wewnętrznej instalacji SAT oraz zagospodarowania podwórka
  Obiekt wpisany został do Gminnej Ewidencji Zabytków, w związku z czym podlega ochronie prawnej, zgodnej z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r.
 • Remont elewacji zabytkowego budynku Sądu Rejonowego położonego przy Placu 3 Maja 12 w Lubaniu
 • Budowa budynku Szpitalnego Oddziału Ratunkowego na bazie Szpitala Powiatowego w Zawierciu wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w ramach projektu pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ludności poprzez utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Powiatowym
  w Zawierciu”
 • Termomodernizacja budynku Państwowej Szkoły Muzycznej im. M. Karłowicza 40-003 Katowice, ul. Teatralna 16
 • Roboty budowlane i wykończeniowe oraz termomodernizacyjne w budynku Sądu Rejonowego w Gliwicach przy ul. Kościuszki 15
 • Budowa magazynu na potrzeby informatyki TAURON Wydobycie
 • Remont dachu wraz ze zmianą konstrukcji nośnej nad salą główną budynku Jutrzenki przy ul. Spiżowej 4 w Bieruniu
 • Remont pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Muzycznych I i II Stopnia przy ul. Piotra Niedurnego 36 w Rudzie Śląskiej
 • Remont zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żarach
 • Radzyń Chełmiński, ruiny zamku krzyżackiego konwentualnego (XIII w.): zabezpieczenie i konserwacja murów – etap IV
 • Naprawa elewacji kamienicy w Chrzanowie przy ul. Sądowej oraz al. Henryka
 • „Przebudowa poddasza wraz z wymianą pokrycia dachowego – obiektu przy ul. Kościuszki 14 w Chrzanowie
 • „Przebudowa pomieszczenia separatki i łazienki w budynku administracyjno – szpitalnym zgodnie z projektem”
 • „Budowa w pałacu w Zaborze dźwigu – platformy dla osób niepełnosprawnych 3”
 • Remont kortytarzy V piętra Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
 • Wzmocnienie renowacja i naprawa obwodowego muru zewnętrznego Zamku w Będzinie
 • Zabepieczenie konstrukcyjne murow i ostańca skalnego w Rabsztynie W Gminie Olkusz
 • Remont wejscia i podjazdów od strony ul. Ligonia do Gmachu Sejmu Ślaskiego polozonego przy. Ul. Jagiellońskiej 25 w Katowicach.
 • Prace konserwatorskie i restauratorskie wnętrza kaplicy pw. Św. Bartłomieja w Zagórniku
 • Remont Komisariatu Policji nr IV w Bytomiu
 • Gozdów ruiny gotyckiego zamku kazimierzowskiego prace zabeapieczające i konserwatorskie przy murze pólnocnym – etap I
 • Wykonanie zabezpiezcenia muru międzymurza od strony wschodniej do czasu renowacji poprzez rozbiórkę odspojonych warstw licowych i kamiennego krenelżu nad powstałym osuwiskiem.
 • „Renowacja stolarki drzwiowej wraz z remontem portalu wejścia głównego oraz wymianą drzwi od strony parkingu w zabytkowym budynku Sądu Rejowego Katowice-Zachód w Katowicach przy pl. Wolności 10”
 • Remont i przebudowa ciągu pieszego, budowa schodów zewnętrznych terenowych i pochylni na działce 416 oraz montaż tablic informacyjnych na działkach nr 362, 369, 341, 416, 343, 335.
 • „ Ochrona różnorodności biologicznej w Subregionie Południowym na terenie powiatów głubczyckiego, nyskiego i prudnickiego” Ochrona różnorodności biologicznej na plantach miejskich w Paczkowie w formule zaprojektuj i wybuduj”.
 • „Prace konserwatorskie wschodniego muru obronnego Zamku w Koźlu”
 • Kompleksowa realizacja w formie zaprojektuj i wybuduj inwestycji pod nazwą „Odsłonięcie, a następnie konserwacja i restauracja bastejowego systemu obronnego Zamku w Siewierzu, na który składają się mury obronne wraz z tarasem artyleryjskim, narozne basteje oraz historyczne zejście z tarasdu do kazamat barbakanu” wraz z wykonaniem kompleksowych badań
 • Renowacja stolarki wewnętrznej w budynku zamku w Mosznej
 • Zagospodarowanie riun zamku w Rabsztynie w Gminie Olkusz -stworzenie nowego produktu turystycznego
Dotychczasowi Zamawiający oraz budynki:
 • Muzeum Zamek w Oświęcimiu
  wpisany do rejestru zabytków pod nr Ak-11/Bi/23/Kr/934
 • Książnica Cieszyńska (dawniej mennica) wpisana do wojewódzkiego rejestru zabytków pod nr rej. R/467/56
 • Sąd Rejonowy w Chrzanowie
  Henryka 23
  32-500 Chrzanów
 • Urząd Miasta Kostrzyn nad Odrą
  wpisany do rejestru zabytków pod nr  KOK-I-81/76
 • Pałac Lubostroń
  wpisany do rejestru zabytków pod nr A/192/1-6
 • KRUS Oddział Regionalny w Krakowie ul. Bratysławska 1a, 31-201 Kraków
  wpisany do rejestru zabytków pod nr A/130(TAR)
 • Sąd Rejonowy w Oświęcimiu wpisany do wojewódzkiego rejestru zabytków pod nr rej. A – 1034
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży
  Zamkowa 1
  66-003 Zabór
  Pałac znajduje się w rejestrze zabytków pod nr 3183 z 3.03.1981
 • Sąd Rejonowy w Raciborzu
  Nowa 29
  47-400 Racibórz
  wpisany do  rejestru
  zabytków pod numerem A1876/1171/97
 • Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński
  Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9
  87-220 Radzyń Chełmiński
  Zamek Konwentualny w Radzyniu Chełmińskim jest obiektem wpisanym do rejestru zabytków pod nr A/141/61 z dnia 18.11.1938 r.
 • MZZK Chrzanów
  Garncarska 4
  32-500 Chrzanów
 • Sąd Rejonowy w Lubaniu
  Plac 3 Maja 12
  59-800 Lubań
  Wpisany do rejestru zabytków pod nr 610/1048/J z dnia 06.09.1991r.
 • Grupa 3J S.A. (znajdująca się w likwidacji)
  Modlińska 6
  03-216 Warszawa
 • Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia
  Mieczysława Karłowicza
  ul. Teatralna 16
  40-003 Katowice
 • Przedsiębiorstwo Budowlane „KOMBUD” Sp. z o.o.
  Barona 30/143
  Tychy
 • Tauron Wytwarzanie S.A. Od F.C. Katowice
 • Urząd Miejski w Bieruniu
  Rynek 14
  43-150 Bieruń
 • Urząd Miasta Ruda Śląska
  Jana Pawła II 6
  41-709 Ruda Śląska
 • Miejska Biblioteka Publiczna
  Wrocławska 11
  68-200 Żary
  Budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żarach jest wpisany do Rejestru Zabytków pod numerem
  2261 z dnia 19.07.1976r.
 • Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński
  Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9
  87-220 Radzyń Chełmiński
  Zamek Konwentualny w Radzyniu Chełmińskim jest obiektem wpisanym do rejestru zabytków pod nr A/141/61 z dnia 18.11.1938 r.
 • PHH „Elektron” Władysław Giza
  Kroczymiech 40
  32-500 Chrzanów
  Paweł Szczypta
  ul. Berka Joselewicza ¾
  32-500 Chrzanów
 • Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie Sp. z o.o.
  Sokoła 19 32-500 Chrzanów
  Wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Chrzanów
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży
  Zamkowa 1
  66-003 Zabór
  Pałac znajduje się w rejestrze zabytków pod nr 3183 z 3.03.1981
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży ul. Zamkowa 1 66-003 Zabór Pałac znajduje się w rejestrze zabytków pod nr 3183 z 3.03.1981
 • Ślaski Urząd Wojewódzki w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 25 40-032 Katowice Wpisany do rejestru zabytków pod nr A/285/09 z dnia 19 sierpnia 1978r.Wpisany do rejestru zabytków pod nr A/285/09 z dnia 19 sierpnia 1978r. Oraz zostałmuzanany za pomnik historii Rozporządzeniem Prezydenta RP z dnia 22 października 2012r.
 • Miasto w Będzinie Prezydent Miasta Bedzina Zamek wraz z murami wpisany do rejestru Zabytków Województwa Ślaskiego pod nr 337 z 15.10.1951 oraz 1/60 z 23.02.1960 roku
 • Gmina Olkusz Rynek 1, 32-300 Olkusz Wpis do rejestru zabytków A-1292
 • Ślaski Urząd Wojewódzki w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 25 40-032 Katowice Wpisany do rejestru zabytków pod nr A/285/09 z dnia 19 sierpnia 1978r.
 • Gmina Andrychów Rynek 15 34-120 Andrychów, obiekt znajduje się w rejestrze zabytków województwa małopolskiego  pod nr A-1331/M z dnia 05.02.2013r.
 • Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach Budynek Komisariatu w Bytomiu jest umieszcony w Wykazie zabytkó nieruchomych wyznaczonych przez WKZ do ujęcia w wojewódzkiej ewidencji zabytków.
 • Gmina Miejska Koło ul. Stary Rynek 1 62-600 Koło ruiny zamku są zabytkiem architektury obronnej z XIV w. wpisanym do rejestru zabytko pod nr A-30/380 z dnia 17 stycznia 1953 roku.
 • Muzeum Zagłebia w Będzinie Wpisany do rej. Zabytków woj.. Ślaskiego pod nr A/337/51 z dnia 15.10.1951 oraz A/1/60 z 23.02.1960 r
 • Sąd Rejonowy Katowice – Zachód w Katowicach ul. Warszawska 45, 40-010 Katowice Budynek sądu wpisany jest do rejestru zabytków pod numerem A-1455-91 (z dnia 30.12.1991r.).
 • Gmina Paczków, ul. Rynek 1,
  48-370 Paczków, Teren inwestycji znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej „OW” podlegającej nadzorowi archeologiczno-konserwatorskiego i jest wpisany do rejestru zabytków Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków jako obiekt: „Planty miejskie, po 1846 r.” pod numerem 283/91.
 • Gmina Paczków, ul. Rynek 1,
  48-370 Paczków. Teren inwestycji znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej „OW” podlegającej nadzorowi archeologiczno-konserwatorskiego i jest wpisany do rejestru zabytków Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków jako obiekt: „Planty miejskie, po 1846 r.” pod numerem 283/91.
 • Miasto i Gmina Olkusz, ul. Rynek 1, 32-300 Olkusz Zamek w Rabsztynie wpisany do rejestru zabytków nieruchowmych Województwa Małopolskiego pod nr A-993/M
 • Gmina Kędzierzyn-Koźle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, kędzierzyn Koźle
 • Gmina Siewierz, ul Żwirki i Wigury,42-470 Siewierz Zamek w Siewierzu wpisany do rejestru
 • Województwo Opolskie – Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, ul. Pisatowska 14 Zamek w Mosznej wpisany do rejestru zabytków