Pałac w Zaborze

DSC065781.Prace rozbiórkowe i przygotowawcze; 
2.Prace remontowe elementów elewacji ( stolarka, kraty, elementy stalowe );
3.Prace związane z remontem tarasu - zerwanie istniejących płytek, naprawa podłoża, wykonanie hydroizolacji i obróbek, położenie nowych płytek z gresu mrozoodpornego, remont balustrady;
4.Prace związane z remontem elewacji, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w murach;
5.Wykonanie tynków renowacyjnych; 
6.Wykonanie tynków i kolorystyka elewacji; 
7.Montaż nowych rynien i rur spustowych oraz obróbek; 
8.Prace renowacyjne i konserwatorskie - naprawa detali architektonicznych; 
9.Prace wykończeniowe; 
 Podstawowe wymiary obiektu:
- Długość całkowita ściany frontowej (północnej) 		- 51,19m;
- Powierzchnia zabudowy:					- PZ = 1733,20m2
- Szerokość budynku - elewacja frontowa:			- S1 = 50,90M
- Wysokość elewacji do gzymsu głównego na dziedzińcu:- H  = 14,15m
- Kubatura budynku:						- V= 29 501,00m3
Obiekt znajduje się na terenie zespołu pałacowego w Zaborze dz. nr 390/6, powiat Zielonogórski i jest wpisany do rejestru zabytków pod numerem 25.
Zamawiający wymaga by Wykonawca na wykonane prace udzielił gwarancji i rękojmi na minimum 60 miesięcy. 
Szczegóły zamówienia określa dokumentacja projektowa i towarzyszące jej dokumenty.

Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (31)